• Nov 17 Mon 2014 22:37
  • 置頂 ~憶~

          A1YZCAJPVGZ3CA6GKSJOCA2QISPNCA9OHR7XCA5WTHH9CAIU04EWCA80YC0MCA0KRZKTCA8W2K6VCAAL34PUCAREUM88CAEYEYK6CAP9D200CA480PA3CAUMRPJQCA1UV3G2CAMKYWIJCA9JNA5MCA05N28V  YOJICAXSS2A5CA5SN3ALCAK9VB3OCA0M75CLCA5ND9LUCADXRLOECA2ZE3T6CAHD9SM3CAZVTTEQCAR1VTXECAERNM0NCAVQ6QKPCAD9QCBTCAIM4EZCCA8YY79CCACYDS45CA3ZV5M5CAY3MXS3CAHTCRR6   

      年紀輕輕結了婚,而後生兒育女,攜手共度風雨人生…

噗噗の皆有窩 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

          12789_1548395352061905_3669250160922215634_n 10711109_1499095837041552_8628909821832153063_n~生日AA 12789_1548395352061905_3669250160922215634_n    

         這個月偶ㄉ生日、國、農曆、恰巧同一天…

噗噗の皆有窩 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

  • Nov 14 Fri 2014 07:37
  • 置頂 決定

               63706_607702866018375_8733104036696767920_n  

                                         ~~~嗨~~~格友們~~~

噗噗の皆有窩 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

  • Nov 12 Wed 2014 00:07
  • 置頂 珍惜

                                                   請好好真惜   

            好久沒上線了,謝謝各位好友ㄉ關心與問候…

噗噗の皆有窩 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

  • Oct 18 Sat 2014 09:10
  • 置頂 肉粥

                     肉粥  

            簡簡單單的一碗肉粥,解決一頓正餐…

噗噗の皆有窩 發表在 痞客邦 留言(19) 人氣()

                   天涼了..

            濕漉漉ㄉ天氣,心情好不到那裡…

噗噗の皆有窩 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()

                            cats~白吐司  

    噗噗格子上POㄉ白吐司、已司空見慣不值得驚奇…

噗噗の皆有窩 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()

                          .酸辣豆腐成品  

                              cats小黃瓜炒肉絲

噗噗の皆有窩 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

                              焦糖布丁2  

                            cats煮焦糖1  

噗噗の皆有窩 發表在 痞客邦 留言(23) 人氣()

                             不能接受耶  

         餿水油四處流竄,大家心驚驚…

噗噗の皆有窩 發表在 痞客邦 留言(16) 人氣()