11825147_742419115867864_3929626026526160400_n  

               不論發生了,什麼不愉快的事情…

                    都要學會不去煩惱。

          因為煩惱比歲月、更容易催老,我們的容顏。

          它會影響我們的心境,增添我們身心的負擔…

                   破壞我們的人際關係。

 

               圖文取自網路~福慧蘭若~感恩!

                     感激  

          

 

 

 

全站熱搜

噗噗の皆有窩 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()