10352758_497747713689896_8769763012077550973_n  

      在這酷熱ㄉ天氣,噗噗變ㄉ很衝動、愛亂發脾氣…

      噗拔都忍著我,其實他心裡都知道,不講明罷了!

     在此跟〝老爺〞說聲〝謝謝〞你總是吞忍我ㄟ無理…

          水某先祝你明天ㄟ國曆生日~呵…呵…

                          33B6CAOKZM6HCAYXXMQYCAOWN9F5CA6OFMH8CAYHG6KQCACCT8LRCA6CIGMECAXVKY5ECA3TLO2BCA2E8D7NCAK6DZSHCABUZTOICAVNSY13CA8LYQ4ZCAPBZLVKCAUWOYD0CAXLDSO6CA7A7B1WCA510V19    

          1378956035-2242889004   1378956035-2242889004   1378956035-2242889004  

 

 

全站熱搜

噗噗の皆有窩 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()